EQ-5D Demo

Description Device 3L / 5L Actions
UK (English) EQ-5D-3L Digital Self-Complete PDA/Smartphone PDA 3L start
UK (English) EQ-5D-3L Digital Self-Complete Tablet Tablet 3L start
UK (English) EQ-5D-5L Digital Self-Complete PDA/Smartphone PDA 5L start
UK (English) EQ-5D-5L Digital Self-Complete Tablet Tablet 5L start